Pomniki Poznania

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Ignacego Łukasiewicza

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Ignacego Łukasiewicza

Tagi ,

W 2013 roku pojawiła się w Poznaniu trzecia ławeczka pomnikowa. Na pierwszej zasiadł twórca i rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodor Święcicki, na drugiej wybitny wykładowca poznańskiej uczelni prof. Józef Kostrzewski, na trzeciej zaś… niemający z naszym miastem żadnych osobistych związków, twórca lampy naftowej i pionier polskiego przemysłu naftowego ‒ Ignacy Łukasiewicz.

Czytaj dalej

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Tagi ,

Jednym z najbardziej przejmujących wydarzeń w dziejach Polski była przysięga składana przez Tadeusza Kościuszkę na krakowskim rynku, podczas której obiecywał, że nie spocznie, dopóki nie usunie zaborców z naszych ziem. Niewiele brakowało, a Naczelnik w sukmanie swoje uroczyste przyrzeczenie składałby nie na krakowskim, lecz na poznańskim rynku, a powstanie rozpoczęłoby się w Wielkopolsce przeciwko niewielkim Prusom, zamiast w Małopolsce przeciwko niezmierzonej Rosji. Uchwałą Sejmu Czteroletniego z dnia 12 października 1789 roku Tadeusz Kościuszko mianowany został bowiem generałem-majorem dywizji wielkopolskiej i nasz region miał być miejscem organizowania przez niego wojsk polskich. Kościuszko jednak tej funkcji nie zdążył objąć, bow międzyczasie zmieniono decyzję i ustanowiono go dowódcą wojsk małopolskich.

Czytaj dalej

Rzeźba Jana Baptysty Quadro

Rzeźba Jana Baptysty Quadro

Tagi ,

Gdy miniemy Ratusz i pójdziemy w kierunku zachodnim, ku górującemu nad starym miastem, zbudowanemu w ostatnich latach, średniowiecznemu zamkowi królewskiemu, znajdziemy się przed narożną kamieniczką u zbiegu Starego Rynku i ul. Zamkowej. Powinniśmy wtedy spojrzeć nieco w górę, by zobaczyć brązową figurkę renesansowego architekta mistrza Jana Baptysty Quadro, z Lugano, który ze swej niszy spogląda na poznański Ratusz i porównuje go z odlaną z brązu makietą, znajdująca się u jego stóp.

Czytaj dalej

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Tagi ,

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem, który nie ma odpowiednika w historii. Kraj znalazł się pod okupacją dwóch najstraszliwszych totalitaryzmów w dziejach świata, a pomimo tego, w podziemiu, działała polska administracja, funkcjonowało utajone życie polityczne, społeczne oraz kulturalne. Podbite państwo dysponowało dobrze zorganizowaną armią, która prowadziła akcje dywersyjne i sabotażowe, była w stanie przeprowadzić zamach na najważniejszych przedstawicieli okupacyjnego reżimu jak Franz Kutschera, a wreszcie zorganizować akcję „Burza” oraz powstanie warszawskie. 

 

Polskie Państwo Podziemne

Działalność Polskiego Państwa Podziemnego kojarzona jest z Warszawą, tymczasem osiągnięcia mieszkańców naszego regionu w jego stworzeniu i funkcjonowaniu w niczym nie ustępują aktywności rodaków z Mazowsza, Małopolski czy Kresów. Zwłaszcza, że tysiące Wielkopolan wysiedlonych z Kraju Warty, bezpośrednio wcielonego do III Rzeszy, zmuszonych było do działania w konspiracji poza swoim terenem.Czytaj dalej

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Tagi ,

Ten monumentalny, górujący nad otoczeniem pomnik zrośnie się szybko w świadomości mieszkańców Poznania z panoramą miasta. Minie zaledwie kilka lat i wszystkim, nawet tym, którzy nadawali mu kształt, będzie się wydawało, że pomnik powstańców wielkopolskich zawsze istniał i że zawsze przy zbiegu ulic Marchlewskiego i Gwardii Ludowej zdobił centrum miasta, upamiętniając zbrojny i zwycięski poryw ludu wielkopolskiego. Po upływie pewnego czasu trudno nawet będzie wyobrazić sobie, że przez blisko pół wieku nie było w Poznaniu pomnika poświęconego pamięci i tradycjom Powstania Wielkopolskiego.

 

Czytaj dalej

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Fotel profesora Zbigniewa Zakrzewskiego

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Fotel profesora Zbigniewa Zakrzewskiego

Tagi ,

Na pierwszym z foteli ustawionych przed budynkiem głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zasiadł profesor Edward Taylor, na drugim zaś pojawił się jego uczeń – profesor Zbigniew Zakrzewski (1912-1992).Uczelnia oddała cześć temu ostatniemu już wcześniej, nadając sali 016 w Collegium Altum imię Zbigniewa Zakrzewskiego oraz fundując tam pamiątkową tablicę.

Czytaj dalej

Pomnik 15 Pułku Ułanów

Pomnik 15 Pułku Ułanów

Tagi ,

Poznański pułk ułanów to najbardziej poznańska jednostka wojskowa. Sformowany został w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego jako oddział Strzelców Konnych Straży Poznańskiej, składający się z poznaniaków doświadczonych na polach bitew I wojny światowej oraz młodzieży, wkrótce rozrósł się na tyle, że przyjął nazwę 1 pułku Ułanów Wielkopolskich. Obecną nazwę pułk przyjął po podporządkowaniu wojska wielkopolskiego Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiego, wówczas jego dowódcą został ppłk Władysław Anders, a fakt dopisania w nazwie miasta powstania i stacjonowania pułku był wynikiem osobistego listu prezydenta Poznania Jarogniewa Drwęskiego do Marszałka Piłsudskiego.

Czytaj dalej

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Fotel profesora Edwarda Taylora

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Fotel profesora Edwarda Taylora

Tagi ,

W przestrzeni polskich miast na przełomie XX i XXI wieku zauważyć można charakterystyczną tendencję ‒ pomnikowe postaci raczej nie są już stawiane na cokołach ani tym bardziej nie dosiadają spiżowych rumaków, a znacznie częściej skromnie przysiadają,na przykładna ławeczkach. Poznaniacy najchętniej sadzają na nich ludzi nauki i osoby szczególnie zasłużone dla miasta: najpierw, w 2010 roku, usiadł Heliodor Święcicki (pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego), dwa lata później profesor Józef Kostrzewski (archeolog), na kolejnej ławeczce, w roku 2013, Ignacy Łukaszewicz (twórca lampy naftowej), a w 2016 roku uhonorowano w ten sposób dwie osoby – Klemensa Mikułę (projektanta kompleksu Malta) oraz Józefa Dobosza (twórcę i komendanta Poznańskiej Szkoły Pożarniczej).

Czytaj dalej

„Bohaterowie schodzą z cokołów”, czyli historie poznańskich ławeczek i foteli.

„Bohaterowie schodzą z cokołów”, czyli historie poznańskich ławeczek i foteli.

Na początku XX wieku, kiedy w Poznaniu stawiano pomniki niemieckim cesarzom, generałom czy Żelaznemu Kanclerzowi, były one przewymiarowane i stały na wysokich postumentach. Wszystko po to, by podkreślić wielkość oraz swoistą „nadludzkość” uhonorowanych nimi postaci. Na początku XXI wieku zaś bohaterowie odlewani w brązie „zmniejszyli” się, osiągając nasze, zwyczajne rozmiary, zaczęli też „schodzić” z cokołów, a najwyraźniej „zmęczeni” wypinaniem się na piedestałach, coraz częściej… przysiadają, stając się nam bliżsi i bardziej… ludzcy.

Czytaj dalej