Pomniki Poznania

Trzej Bracia z Ratusza

Trzej Bracia z Ratusza

Tagi ,

W poprzednim wpisie opowiedziałem o figurze kata umieszczonej na pręgierzu, pierwszego świeckiego pomnika w naszym mieście. Chciałbym byśmy teraz zatrzymali się na chwilę pod pręgierzem i spojrzeli w górę, ku wieży Ratusza, bo tam znajdują się trzy niezwykłe, napowietrzne pomniki, do których nie możemy podejść, a tylko podziwiać je patrząc z dołu.

Czytaj dalej

Kat z Pręgierza

Kat z Pręgierza

Tagi ,

Poznań to miasto niezwykłe. Gdzie bowiem znaleźć można drugie takie, w którym pierwszą postacią uhonorowaną pomnikiem wzniesionym na wolnym powietrzu, nie był żaden władca, święty czy biskup, ale urzędnik municypalny trzeciej kategorii? Urzędnikiem tym był jedyny obywatel miasta z licencją na zabijanie, człowiek o bardzo dwuznacznej reputacji, kat miejski…

Czytaj dalej

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Heliodora Święcickiego

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Heliodora Święcickiego

Tagi ,

Naturalnym skojarzeniem jakie wiąże się ze słowem „ławka”, jest okres edukacji, który młodzi ludzie spędzają w szkolnych ławach. Pierwszym człowiekiem, którego przekorni poznaniacy usadzili na miejskiej ławce pomnikowej został… Heliodor Święcicki – twórca i pierwszy rektor Wszechnicy Piastowskiej, czyli Uniwersytetu Poznańskiego, który dziś nosi imię Adama Mickiewicza.

Czytaj dalej

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Ignacego Łukasiewicza

BOHATEROWIE SCHODZĄ Z COKOŁÓW: Ławeczka Ignacego Łukasiewicza

Tagi ,

W 2013 roku pojawiła się w Poznaniu trzecia ławeczka pomnikowa. Na pierwszej zasiadł twórca i rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Heliodor Święcicki, na drugiej wybitny wykładowca poznańskiej uczelni prof. Józef Kostrzewski, na trzeciej zaś… niemający z naszym miastem żadnych osobistych związków, twórca lampy naftowej i pionier polskiego przemysłu naftowego ‒ Ignacy Łukasiewicz.

Czytaj dalej

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Tagi ,

Jednym z najbardziej przejmujących wydarzeń w dziejach Polski była przysięga składana przez Tadeusza Kościuszkę na krakowskim rynku, podczas której obiecywał, że nie spocznie, dopóki nie usunie zaborców z naszych ziem. Niewiele brakowało, a Naczelnik w sukmanie swoje uroczyste przyrzeczenie składałby nie na krakowskim, lecz na poznańskim rynku, a powstanie rozpoczęłoby się w Wielkopolsce przeciwko niewielkim Prusom, zamiast w Małopolsce przeciwko niezmierzonej Rosji. Uchwałą Sejmu Czteroletniego z dnia 12 października 1789 roku Tadeusz Kościuszko mianowany został bowiem generałem-majorem dywizji wielkopolskiej i nasz region miał być miejscem organizowania przez niego wojsk polskich. Kościuszko jednak tej funkcji nie zdążył objąć, bow międzyczasie zmieniono decyzję i ustanowiono go dowódcą wojsk małopolskich.

Czytaj dalej

Rzeźba Jana Baptysty Quadro

Rzeźba Jana Baptysty Quadro

Tagi ,

Gdy miniemy Ratusz i pójdziemy w kierunku zachodnim, ku górującemu nad starym miastem, zbudowanemu w ostatnich latach, średniowiecznemu zamkowi królewskiemu, znajdziemy się przed narożną kamieniczką u zbiegu Starego Rynku i ul. Zamkowej. Powinniśmy wtedy spojrzeć nieco w górę, by zobaczyć brązową figurkę renesansowego architekta mistrza Jana Baptysty Quadro, z Lugano, który ze swej niszy spogląda na poznański Ratusz i porównuje go z odlaną z brązu makietą, znajdująca się u jego stóp.

Czytaj dalej

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

Tagi ,

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem, który nie ma odpowiednika w historii. Kraj znalazł się pod okupacją dwóch najstraszliwszych totalitaryzmów w dziejach świata, a pomimo tego, w podziemiu, działała polska administracja, funkcjonowało utajone życie polityczne, społeczne oraz kulturalne. Podbite państwo dysponowało dobrze zorganizowaną armią, która prowadziła akcje dywersyjne i sabotażowe, była w stanie przeprowadzić zamach na najważniejszych przedstawicieli okupacyjnego reżimu jak Franz Kutschera, a wreszcie zorganizować akcję „Burza” oraz powstanie warszawskie. 

 

Polskie Państwo Podziemne

Działalność Polskiego Państwa Podziemnego kojarzona jest z Warszawą, tymczasem osiągnięcia mieszkańców naszego regionu w jego stworzeniu i funkcjonowaniu w niczym nie ustępują aktywności rodaków z Mazowsza, Małopolski czy Kresów. Zwłaszcza, że tysiące Wielkopolan wysiedlonych z Kraju Warty, bezpośrednio wcielonego do III Rzeszy, zmuszonych było do działania w konspiracji poza swoim terenem.Czytaj dalej

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Pomnik Powstańców Wielkopolskich

Tagi ,

Ten monumentalny, górujący nad otoczeniem pomnik zrośnie się szybko w świadomości mieszkańców Poznania z panoramą miasta. Minie zaledwie kilka lat i wszystkim, nawet tym, którzy nadawali mu kształt, będzie się wydawało, że pomnik powstańców wielkopolskich zawsze istniał i że zawsze przy zbiegu ulic Marchlewskiego i Gwardii Ludowej zdobił centrum miasta, upamiętniając zbrojny i zwycięski poryw ludu wielkopolskiego. Po upływie pewnego czasu trudno nawet będzie wyobrazić sobie, że przez blisko pół wieku nie było w Poznaniu pomnika poświęconego pamięci i tradycjom Powstania Wielkopolskiego.

 

Czytaj dalej