Blog

Kopiec Wolności

Kopiec Wolności

Tagi ,

Na początku 2016 roku władze Poznania – ustami pierwszego wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego – zapowiedziały, że w dokończenie prac związanych z odbudową Kopca Wolności nad Jeziorem Maltańskim, tak aby obiekt gotowy był na uroczyste obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Czas to najwyższy, bo działania zmierzające do odtworzenia kopca trwają już grubo ponad 40 lat, podczas gdy w trudnych czasach po odzyskaniu niepodległości z jego usypaniem uporano się w 3 lata.

Czytaj dalej

Pomnik Margrabiego Brandenburskiego

Pomnik Margrabiego Brandenburskiego

Tagi ,

Zawiłe były dzieje powstania w Poznaniu kolejnego pruskiego pomnika imperialnego. Jego perypetie zaczęły się od decyzji cesarza Wilhelma II, który podczas Dni Cesarskich w Poznaniu, w sierpniu 1902 roku zasugerował, by na miejscu zwolnionym przez studnię Priesnitza, postawić nową fontannę, która stałaby się obiektem organizującym przestrzeń skrzyżowania al. Wilhelmowskiej (ob. al. Marcinkowskiego) oraz ul. Fryderykowskiej [ob. ul. 23 lutego]. Krajowa Komisja Sztuki, dysponująca środkami na wspieranie młodych artystów, wyasygnowała kwotę 30.000 marek i zamówiła u młodego berlińskiego rzeźbiarza Reinholda Felderhoffa statuę rzymskiego legionisty.

Czytaj dalej

Demonstracja poznańskich robotników z 1920 roku – zginęło 9 osób

Demonstracja poznańskich robotników z 1920 roku – zginęło 9 osób

Tagi ,,

„W TY MIEJSCU
26 KWIETNIA 1920 ROKU
PODCZAS DEMONSTRACJI
PRZECIWKO POGORSZENIU
WARUNKÓW BYTU
POLEGŁO 9 POZNAŃSKICH
ROBOTNIKÓW KOLEJOWYCH

KAZIMIERZ BOGDASZEWSKI
JÓZEF DEREZIŃSKI
STEFAN DOMAGAŁA
MICHAŁ DZIEMBALSKI
FRANCISZEK KRZYŚKO
JAN MIELOCH
MARCIN RATAJCZAK
KAZIEMIERZ SZKUDLAREK
STANISŁAW TUKAJ”

Czytaj dalej

Pomnik Bismarcka

Pomnik Bismarcka

Tagi ,

Kult żelaznego kanclerza Otto von Bismarcka rozpoczął się w Niemczech w 1867 roku, kiedy to – po pokonaniu Austrii – Prusy stały się absolutnym hegemonem wśród państw niemieckich. Kolejne miejscowości nadawały kanclerzowi tytuł honorowego obywatela, a na miejskich placach pojawiały się jego pomniki. W 1895 roku – świętujący swoje 80 urodziny – Bismarck był już honorowym obywatelem ponad 400 niemieckich miast. Na początku XX wieku, w miastach Rzeszy Niemieckiej oraz w koloniach, stało już ponad 500 jego pomników. Fala uwielbienia omijała jednak wschodnie prowincje państwa Hohenzollernów – Bismarck nie był honorowym obywatelem Poznania, Szczecina czy Gdańska, a miasta na terenie Prus, Pomorza, Śląska oraz Wielkopolski nadały mu łącznie mniej honorowych obywatelstw niż miasta małego księstwa Sachsen-Weimar.

Czytaj dalej

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

Tagi ,,

Michał Drzymała – poznański symbol walki z pruskim zaborcą – polski chłop, urodzony 13 września 1857 roku.

W latach 1905-1909 ubiegał się przed pruskimi władzami o zgodę na wybudowanie domu we wsi Podgradowice. Po otrzymaniu odmownej decyzji wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym. Swój nowy „dom na kółkach” przestawiał codziennie o kilka metrów, po to, aby jako ruchomy pojazd nie podlegał prawu budowlanemu.Czytaj dalej

Pomnik Cesarza Fryderyka III

Pomnik Cesarza Fryderyka III

Tagi ,

We wrześniu 1902 roku cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern miał przyjechać do Poznania. Nie miała to być jednak zwykła robocza wizyta, taka jak te z 1889 czy 1893 roku, ale oficjalna kilkudniowa ceremonia zwana „Dniami Cesarskimi”. Rytuał związany z uroczystym goszczeniem władcy przez miasto zakładał, że wizyta monarchy zogniskowana będzie wokół jakiegoś centralnego wydarzenia. W przypadku pierwszych poznańskich „Dni Cesarskich” miało to być odsłonięcie pomnika przedwcześnie zmarłego cesarza Fryderyka III, którego synem był panujący wówczas pruski monarcha Wilhelm II.

Czytaj dalej

Pomnik jeńców francuskich

Pomnik jeńców francuskich

Tagi ,

Wojna francusko-pruska z lat 1870-1871 upamiętniona została w Poznaniu kilkoma pomnikami. Pierwszy – pomnik poznańskich żołnierzy poległych w tej kampanii – nazywany był potocznie pomnikiem cesarza Wilhelma I. Drugi – pomnik 6 Pułku Piechoty – funkcjonował powszechnie jako pomnik Grenadierów. Był jednak w Poznaniu jeszcze jeden monument, który upamiętniał żołnierzy poległych w tej wojnie… Pomnik Jeńców Francuskich.

Czytaj dalej