Blog

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

Tagi ,,

Michał Drzymała – poznański symbol walki z pruskim zaborcą – polski chłop, urodzony 13 września 1857 roku.

W latach 1905-1909 ubiegał się przed pruskimi władzami o zgodę na wybudowanie domu we wsi Podgradowice. Po otrzymaniu odmownej decyzji wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym. Swój nowy „dom na kółkach” przestawiał codziennie o kilka metrów, po to, aby jako ruchomy pojazd nie podlegał prawu budowlanemu.Czytaj dalej

Pomnik Cesarza Fryderyka III

Pomnik Cesarza Fryderyka III

Tagi ,

We wrześniu 1902 roku cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern miał przyjechać do Poznania. Nie miała to być jednak zwykła robocza wizyta, taka jak te z 1889 czy 1893 roku, ale oficjalna kilkudniowa ceremonia zwana „Dniami Cesarskimi”. Rytuał związany z uroczystym goszczeniem władcy przez miasto zakładał, że wizyta monarchy zogniskowana będzie wokół jakiegoś centralnego wydarzenia. W przypadku pierwszych poznańskich „Dni Cesarskich” miało to być odsłonięcie pomnika przedwcześnie zmarłego cesarza Fryderyka III, którego synem był panujący wówczas pruski monarcha Wilhelm II.

Czytaj dalej

Pomnik jeńców francuskich

Pomnik jeńców francuskich

Tagi ,

Wojna francusko-pruska z lat 1870-1871 upamiętniona została w Poznaniu kilkoma pomnikami. Pierwszy – pomnik poznańskich żołnierzy poległych w tej kampanii – nazywany był potocznie pomnikiem cesarza Wilhelma I. Drugi – pomnik 6 Pułku Piechoty – funkcjonował powszechnie jako pomnik Grenadierów. Był jednak w Poznaniu jeszcze jeden monument, który upamiętniał żołnierzy poległych w tej wojnie… Pomnik Jeńców Francuskich.

Czytaj dalej

Pomnik Lwa z Nachodu (Lőwendenkmal)

Pomnik Lwa z Nachodu (Lőwendenkmal)

Tagi ,

Nie było żadnego przypadku w tym, że na pierwszym pruskim pomniku odsłoniętym w Poznaniu umieszczona została figura lwa. Lew był w XIX wieku popularnym motywem pomnikowym, a jego symboliczne znaczenie doskonale rozumiano w ówczesnej Europie. W latach dwudziestych XIX wieku rzeźby „śpiącego” lub „czuwającego” lwa upamiętniały żołnierzy poległych na bitewnych polach, będąc wyrazem hołdu dla ich bohaterstwa i poświęcenia. Pomniki te łączyły w sobie naturalistyczną fascynację światem zwierząt – charakterystyczną dla sztuki okresu romantyzmu – z wywodzącym się jeszcze ze starożytności znaczeniem lwa, przedstawianego jako alegoria mądrości, heroizmu, władzy, siły, męstwa i zwycięstwa.

Czytaj dalej

I jak Iłłakowiczówna

I jak Iłłakowiczówna

Tagi ,,

Zawsze sprawiały mi przykrość wizyty w  mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny, w  jej sublokatorskim pokoju przy ul. Gajowej 4. To ubogie miejsce, w którym przez blisko 40 lat egzystowała jedna z najwybitniejszych polskich poetek, było karą za jej zaangażowanie w  odbudowę niepodległej Polski, a  zwłaszcza za  miłość do  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czytając wspomnienia osób, które Iłła tam przyjmowała, zacząłem jednak inaczej patrzeć na  to miejsce, dziś powiedzieć można – kultowe. Łucja Danielewska po  latach wspominała surową reprymendę otrzymaną od  poetki, gdy spóźniła się tam na spotkanie. Niepunktualne przybycie na Gajową nie mieściło się w głowie Jerzemu Korczakowi, który pozostawił nam opis tego mieszkania:

Czytaj dalej

Fontanna Lwów

Fontanna Lwów

Tagi ,

Do niedawna tylko nieliczni poznaniacy wiedzieli o tym, że na Dziedzińcu Różanym znajduje się fontanna z ośmioma lwami. Zaprojektowana została przez profesora Ignatiusa Taschnera przed ponad stuleciem i od tego czasu zdobi podwórzec Zamku cesarskiego. Pamiętał o niej Jerzy Grupiński, który – w wierszu „Piosenka o Zamku” – wyrażał nadzieję, że pomogą one poznaniakom w zaakceptowaniu, a wręcz pokochaniu pruskiego zamku:

Czytaj dalej

Fontanna Felderhoffa

Fontanna Felderhoffa

Tagi ,

Przed pięcioma laty odbyła się inauguracja Forum Academicum, którego centralnym punktem stała się, zapomniana przez długie lata, fontanna Felderhoffa, znajdująca się w parku Romana Maciejewskiego, wokół której rozłożyły się gmachy Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej. Gdy 15 maja 2012 roku woda wystrzeliła z kilkunastu dysz tej parkowej fontanny, opadając do odrestaurowanej, kamiennej cembrowiny, wiele osób myślało, że to zupełnie nowy miejski wodotrysk. Nieliczni wiedzieli, że znajduje się ona w tym miejscu już od ponad 100 lat.

Czytaj dalej