Blog

Studzienka Higiei

Studzienka Higiei

Tagi ,,

Studzienka Higiei ufundowana została przez Edwarda Raczyńskiego i miała być najważniejszym elementem wodociągu, który hrabia podarował poznaniakom, wstrząśnięty skutkami epidemii cholery z 1831 r. Drewniany wodociąg dostarczał świeżą wodę ze wzgórz winiarskich, która czerpana była z czterech studni. Najokazalsza znajdować się miała na placu przed Biblioteką Raczyńskich, gdzie zresztą czyniono pierwsze odwierty.

Czytaj dalej

J jak Janicki

J jak Janicki

Tagi ,

Niewykluczone, że gdyby nie przedwczesna śmierć, to w podręcznikach języka polskiego nie czytalibyśmy wierszy Jana Kochanowskiego, a Klemensa Janickiego. Skoro bowiem zyskał miano Owidiusza znad Warty i sławę najwybitniejszego polskiego poety piszącego po łacinie, to nie ma powodu sądzić, by w języku ojczystym nie osiągnął maestrii Jana z Czarnolasu. Twierdzenie to nigdy nie zostanie jednak zweryfikowane, bo Janicki zmarł, mając zaledwie 27 lat, nie rozwinąwszy talentu składania wierszy z polskich słów.

 janicki

Czytaj dalej

Tablica Petera Mansfelda

Tablica Petera Mansfelda

Tagi ,,,

Gdy zejdziemy około dwieście metrów w dół ulicą Romka Strzałkowskiego, dotrzemy do ślepego zaułka prowadzącego na podwórza komendy wojewódzkiej policji. Uliczka ta nosi imię Petera Mansfelda – piętnastoletniego bojownika powstania węgierskiego, który został skazany na śmierć. Wyrok wykonano, gdy tylko uzyskał pełnoletniość.

Czytaj dalej

ulica Dąbrówki (Wilda)

ulica Dąbrówki (Wilda)

Tagi ,,

Dąbrówka  (zm. 970)

Dąbrówka, zwana częściej Dobrawą, była córką króla czeskiego Bolesława I Srogiego z dynastii Przemyślidów, bratanicą św. Wacława, a siostrą św. Mlady. Nie znamy daty jej urodzenia – na kartach historii pojawiła się około 965 r., kiedy to wydano ją za piastowskiego księcia Mieszka I, wieńcząc zawiązany właśnie sojusz polsko-czeski.

Dobrawa nie odegrała szczególnej roli w historii Czech, stała się zaś postacią niezwykle ważną dla historii Polski – z jej przyjazdem wiąże się bowiem rozpoczęcie procesu chrystianizacji naszego kraju, w czym wspierać ją miał kapłan o imieniu Jordan, który został pierwszym polskim biskupem. Niewiele wiemy o jej życiu rodzinnym w Polsce. Była matką Bolesława Chrobrego oraz Świętosławy, zwanej Sygrydą-Storadą, która została żoną skandynawskich władców – króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, a potem duńskiego Swena Widłobrodego.Czytaj dalej

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

Tagi ,,

Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, a zmarł 21 maja 1543 r. we Fromborku. Był polskim astronomem, najbardziej znanym z przełomowego dzieła O obrotach sfer niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium,1543), w którym szczegółowo wyłożył heliocentryczną koncepcję Wszechświata. Jego ustalenia stały się podstawą jednej z najważniejszych rewolucji naukowych, nazywanej przewrotem kopernikańskim.

Studiował w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze. Jego wuj, biskup warmiński Łukasz Watzenrode, umożliwił mu karierę naukową i kościelną. Kopernik przyjął niższe święcenia, w 1495 r. został kanonikiem kapituły warmińskiej, co stanowiło jego główne źródło dochodów. Był „człowiekiem renesansu”, zajmował się nie tylko astronomią, ale też astrologią, matematyką, prawem, ekonomią, wojskowością i medycyną, apoza teorią heliocentryczną, sformułował też teorię ekonomiczną (prawo Kopernika-Greshama) oraz geometryczną (twierdzenie Kopernika).Czytaj dalej

„W pustyni i w puszczy” Kazimierza Nowaka

„W pustyni i w puszczy” Kazimierza Nowaka

Niewielu poznaniaków pamięta, że Stary Marych prowadzący swój rower zatrzymać miał się pierwotnie na Łazarzu, gdzie mieszkał, przy skwerze zwanym lejkiem łazarskim. Inicjatorzy pomnika poznańskiej gwary pragnęli jednak, by pojawił się on w bardziej reprezentacyjnym miejscu i dlatego ostatecznie stanął u wylot Półwiejskiej, tuż przy pl. Wiosny Ludów.  Przed kilkoma laty Rada Miasta Poznania jednogłośnie postanowiła, że lejek łazarski nie będzie już bezimienny i uczyniła go skwerem im. Kazimierza Nowaka.

Czytaj dalej