Ulice Kobiet

Ulice kobiet: Irena Bobowska

Ulice kobiet: Irena Bobowska

Tagi ,,,

IRENA BOBOWSKA — poetka, malarka, członkini poznańskiego Ruchu Oporu:

  • Uczyła się Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki w Poznaniu. Była również harcerką — należała do VI Drużyny im. Anieli Tułodzieckiej. Zainicjowała stworzenie pierwszej biblioteki dla młodzieży przy Towarzystwie Czytelni Ludowych na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu.
  • W wyniku przebytej choroby Heinego-Medina od 2 roku życia poruszała się na wózku inwalidzkim. Problemy zdrowotne nie przeszkodziły jej jednak w działalności na rzecz obrony ojczyzny. W 1940 roku wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej w Poznaniu, o nazwie Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich (WOZZ,8 grudnia 1939 r.). W konspiracji posługiwała się pseudonimami „Wydra” i „Nenia”.
  • Była inicjatorką i współredaktorką podziemnego pisma „Pobudka”, którego redakcję zorganizowała w domu rodzinnym. Zajmowała się również powielaniem i kolportażem tygodnika.
  • W 1940 roku została aresztowana przez gestapo i osadzona w Forcie VII, skąd trafiła do aresztu we Wronkach. Ze względu na niepełnosprawność stała się ofiarą przemocy ze strony więziennych strażników — była przez nich bita i głodzona, zabrali jej wózek inwalidzki oraz szyny, bez których nie była w stanie się poruszać.
  • W 1941 roku trafiła do więzienia Berlin Plötzensee. Tam skazano ją na śmierć. 26 września 1942 roku wykonano wyrok poprzez ścięcie na gilotynie. W celi śmierci napisała przejmujący list do matki, który był świadectwem ogromnej wiary i odwagi młodej bohaterki. Miała zaledwie 22 lata.

Skwer imienia Ireny Bobowskiej znajduje się na Ogrodach, pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Engeströma.

Swój obecny patronat otrzymał na mocy uchwały z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Portret: Agnieszka Zaprzalska

 

100 patronek na 100-lecie praw wyborczych kobiet.

100 patronek na 100-lecie praw wyborczych kobiet.

Tagi ,,,,

W 1918 roku polskie kobiety wywalczyły prawa wyborcze i stały się pełnoprawnymi obywatelkami. 

W 2018 roku Rada Miasta Poznania postanowiła uhonorować ten jubileusz deklarującą, że przez cały rok w nowych nazwach ulic, placów i skwerów upamiętniane będą kobiety. 

Obecnie w Poznaniu jest: 

• 588 ulic, placów i skwerów, których patronami są mężczyźni 

• 68 ulic, placów i skwerów, których patronkami są kobiety

• 10 ulic, placów i skwerów, którym patronują pary 

Kochamy PoznańUlicznik PoznańskiHerstoria warta poznania,ONEPoznanWielkopolski Kongres Kobiet postanowiły podjąć czynne działania zmierzające do uhonorowania w przestrzeni naszego miasta zasłużonych, a niesłusznie pomijanych bohaterek życia kulturalnego, politycznego, społecznego oraz takich, które po prostu na to zasługują.

Nasze wyzwanie to doprowadzenie do tego, by do końca 2018 roku patronkami było przynajmniej 100 kobiet. 

Zapraszamy do współpracy, popierania kobiecych patronek, składania wniosków, upowszechniania informacji o kandydatkach, niesamowitych kobietach, które warto przywrócić pamięci.

Dołączcie do naszego wydarzenia na facebooku — link znajdziecie tutaj.