ulicznik

ulica Dąbrówki (Wilda)

ulica Dąbrówki (Wilda)

Tagi ,,

Dąbrówka  (zm. 970)

Dąbrówka, zwana częściej Dobrawą, była córką króla czeskiego Bolesława I Srogiego z dynastii Przemyślidów, bratanicą św. Wacława, a siostrą św. Mlady. Nie znamy daty jej urodzenia – na kartach historii pojawiła się około 965 r., kiedy to wydano ją za piastowskiego księcia Mieszka I, wieńcząc zawiązany właśnie sojusz polsko-czeski.

Dobrawa nie odegrała szczególnej roli w historii Czech, stała się zaś postacią niezwykle ważną dla historii Polski – z jej przyjazdem wiąże się bowiem rozpoczęcie procesu chrystianizacji naszego kraju, w czym wspierać ją miał kapłan o imieniu Jordan, który został pierwszym polskim biskupem. Niewiele wiemy o jej życiu rodzinnym w Polsce. Była matką Bolesława Chrobrego oraz Świętosławy, zwanej Sygrydą-Storadą, która została żoną skandynawskich władców – króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, a potem duńskiego Swena Widłobrodego.Czytaj dalej

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

Tagi ,,

Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, a zmarł 21 maja 1543 r. we Fromborku. Był polskim astronomem, najbardziej znanym z przełomowego dzieła O obrotach sfer niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium,1543), w którym szczegółowo wyłożył heliocentryczną koncepcję Wszechświata. Jego ustalenia stały się podstawą jednej z najważniejszych rewolucji naukowych, nazywanej przewrotem kopernikańskim.

Studiował w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze. Jego wuj, biskup warmiński Łukasz Watzenrode, umożliwił mu karierę naukową i kościelną. Kopernik przyjął niższe święcenia, w 1495 r. został kanonikiem kapituły warmińskiej, co stanowiło jego główne źródło dochodów. Był „człowiekiem renesansu”, zajmował się nie tylko astronomią, ale też astrologią, matematyką, prawem, ekonomią, wojskowością i medycyną, apoza teorią heliocentryczną, sformułował też teorię ekonomiczną (prawo Kopernika-Greshama) oraz geometryczną (twierdzenie Kopernika).Czytaj dalej