Pamiętamy o powstańcach wielkopolskich— wnioski nazewnicze (styczeń 2020)

Na początku stycznia 2020 roku złożyliśmy 3 wnioski nazewnicze, upamiętniające bohaterów powstania wielkopolskiego — Józefa Jęczkowiaka, Juliana Lange, Stanisława Nogaja . Zaproponowane przez nas lokalizacje to bezimienne skwery, znajdujące się na Wildzie i św.Łazarzu.

 

Józef Jęczkowiak

Czołowy działacz poznańskiego skautingu, który od 1913 roku aktywnie działał w ruchu niepodległościowym, był chorążym pierwszej skautowej drużyny „Piast”, a po zdezerterowaniu z armii niemieckiej ukrywał się. Działał w POW ZP przygotowującej powstanie wielkopolskie. Jego talenty zostały szybko docenione przez dowództwo i wysłany został jako łącznik do Warszawy, gdzie w ciągu kilku dni zorganizował konspiracyjne struktury wśród żołnierzy polskich z Poznańskiego, służących w niemieckiej armii okupacyjnej, a potem „rewolucję”, która doprowadziła do rozbrojenia garnizonu warszawskiego i objęcia władzy przez Piłsudskiego.

Lokalizacja: skwer u zbiegu ul. Górna Wilda, ul. Spychalskiego i ul. Dolina w dzielnicy Wilda.

Zaproponowana lokalizacja jest związana z działalnością Jęczkowiaka w drużynie skautowej „Piast”.

Julian Lange

To postać, która od wielu lat zasługiwała na uhonorowanie w przestrzeni miejskiej Poznania. On zorganizował Straż Ludową, największą polską organizację bojową, której członkowie brali udział w walkach powstańczych. Potem został szefem i organizatorem Straży Ludowej na terenie całego zaboru pruskiego, a efektem jego działań było przekazanie Wojsku Polskiemu przeszkolonych oddziałów liczących ponad sto tysięcy rekrutów.

Lokalizacja: skwer u zbiegu ul. Bukowskiej i ul. Szylinga w Poznaniu.

Lokalizacja ta jest związana z obiektami – koszary 6 pułku grenadierów, czy Urząd Umundurowania,, które podczas powstania wielkopolskiego zajęte zostały przez polskich powstańców, wśród których byli podkomendni Juliana Lange służący w oddziałach Straży Ludowej.

Stanisław Nogaj

Był czołowym działaczem poznańskiego skautingu, który w czasie I wojny światowej działał w organizacjach konspiracyjnych, w Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego, dowodził najbardziej aktywnym oddziałem podziemnym, który w pierwszych dniach powstania zdobywał kluczowe obiekty w mieście: Muzeum, forty, koszary, cytadelę.

Lokalizacja: skwer u zbiegu ul. Górna Wilda i ul. Różana w dzielnicy Wilda.

Powyższa lokalizacja wiąże się z miejscem, gdzie żył i działał Nogaj, którego domem rodzinnym była kamienica przy ówczesnej ul. Szwajcarskiej (obecnie ul. Spychalskiego) i z Wildą związana jest jego działalność harcerska, niepodległościowa i powstańcza.


Wszystkie zaproponowane przez nas lokalizacje to bezimienne skwery, na terenie których nie znajdują się adresy mieszkalne.