Zielone Skwery Poznania w PBO23
głosuj na skwer przy ul. Solnej i skwer Ferdinanda Focha

Chcemy, aby poznańskie skwery były uporządkowane i dostępne dla mieszkańców.
Dzięki działaniom rewitalizacyjnym na terenie skweru im. Ferdynanda Focha i skweru przy ul. Solnej, mieszkańcy Poznania odzyskają przestrzeń pełną zieleni i wygodnej architektury.
 
Zielone Skwery Poznania to:
✅ uporządkowanie istniejącej zieleni skwerów,
✅ zasadzenie roślin wieloletnich i sezonowych,
✅ przestrzeń dostępna dla rodzin z dziećmi oraz osób poruszających się na wózkach,
✅ bezpieczne oświetlenie,
✅ funkcjonalna przestrzeń rekreacyjna miasta — mała architektura.
 
Weź udział w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2023 – zagłosuj na „zielone skwery”:
 
 
 
Głosowanie trwa do 31 października do godz. 12;00 na www.budzet.um.pl/glosowanie
 
Weź udział w wydarzeniu: https://fb.me/e/3RchdG4ph