Ulicznik poznański

ulica Jana Henryka Dąbrowskiego (Jeżyce, Ogrody, Wola, Krzyżowniki-Smochowice)

ulica Jana Henryka Dąbrowskiego (Jeżyce, Ogrody, Wola, Krzyżowniki-Smochowice)

Tagi ,,

Dąbrowskich dwóch

„Jak Dąbrowski do Poznania po pruskim zaborze…” – takie słowa mogłyby znaleźć się w polskim hymnie narodowym, ale jego autor – Józef Wybicki – do Poznania posłać postanowił Stefana Czarnieckiego „po szwedzkim zaborze” i uznał pewnie, że byłoby zbyt wiele Poznania w hymnie, w którym zresztą nie pojawia się Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lwów ani żadne inne polskie miasto. Poznań był bowiem pierwszym, do którego wkroczyły wojska napoleońskie, a na ich czele twórca polskich legionów we Włoszech – generał Jan Henryk Dąbrowski.Czytaj dalej

ulica Szamarzewskiego (Jeżyce)

ulica Szamarzewskiego (Jeżyce)

Tagi ,,

Augustyn Szamarzewski (1832-1891)

Augustyn Szamarzewski urodził się w 1832 roku w Poczdamie, gdzie pracował jego ojciec – poznański urzędnik pocztowy. Syn poszedł w jego ślady i po ukończeniu w 1854 roku Gimnazjum św. Marii Magdaleny zatrudnił się na poczcie. Rok później ożenił się z Michaliną Kalawską, jednak ich małżeństwo nie trwało długo, już w następnym roku kobieta zmarła. Młody wdowiec postanowił porzucić życie cywilne i wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, gdzie wyświęcono go na kapłana w 1859 roku.Czytaj dalej

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

Tagi ,,

Michał Drzymała – poznański symbol walki z pruskim zaborcą – polski chłop, urodzony 13 września 1857 roku.

W latach 1905-1909 ubiegał się przed pruskimi władzami o zgodę na wybudowanie domu we wsi Podgradowice. Po otrzymaniu odmownej decyzji wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym. Swój nowy „dom na kółkach” przestawiał codziennie o kilka metrów, po to, aby jako ruchomy pojazd nie podlegał prawu budowlanemu.Czytaj dalej

ulica Dąbrówki (Wilda)

ulica Dąbrówki (Wilda)

Tagi ,,

Dąbrówka  (zm. 970)

Dąbrówka, zwana częściej Dobrawą, była córką króla czeskiego Bolesława I Srogiego z dynastii Przemyślidów, bratanicą św. Wacława, a siostrą św. Mlady. Nie znamy daty jej urodzenia – na kartach historii pojawiła się około 965 r., kiedy to wydano ją za piastowskiego księcia Mieszka I, wieńcząc zawiązany właśnie sojusz polsko-czeski.

Dobrawa nie odegrała szczególnej roli w historii Czech, stała się zaś postacią niezwykle ważną dla historii Polski – z jej przyjazdem wiąże się bowiem rozpoczęcie procesu chrystianizacji naszego kraju, w czym wspierać ją miał kapłan o imieniu Jordan, który został pierwszym polskim biskupem. Niewiele wiemy o jej życiu rodzinnym w Polsce. Była matką Bolesława Chrobrego oraz Świętosławy, zwanej Sygrydą-Storadą, która została żoną skandynawskich władców – króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, a potem duńskiego Swena Widłobrodego.Czytaj dalej

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

ulica Mikołaja Kopernika (Stare Miasto)

Tagi ,,

Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 r. w Toruniu, a zmarł 21 maja 1543 r. we Fromborku. Był polskim astronomem, najbardziej znanym z przełomowego dzieła O obrotach sfer niebieskich (De revolutionibus orbium coelestium,1543), w którym szczegółowo wyłożył heliocentryczną koncepcję Wszechświata. Jego ustalenia stały się podstawą jednej z najważniejszych rewolucji naukowych, nazywanej przewrotem kopernikańskim.

Studiował w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze. Jego wuj, biskup warmiński Łukasz Watzenrode, umożliwił mu karierę naukową i kościelną. Kopernik przyjął niższe święcenia, w 1495 r. został kanonikiem kapituły warmińskiej, co stanowiło jego główne źródło dochodów. Był „człowiekiem renesansu”, zajmował się nie tylko astronomią, ale też astrologią, matematyką, prawem, ekonomią, wojskowością i medycyną, apoza teorią heliocentryczną, sformułował też teorię ekonomiczną (prawo Kopernika-Greshama) oraz geometryczną (twierdzenie Kopernika).Czytaj dalej