Czwartek z Czerwcem ’56 | Lech Konopiński: „50 lat później”

Czwartek z Czerwcem ’56 | Lech Konopiński: „50 lat później”

Opublikowany w Czwartek z Czerwcem '56, Wiersze o Poznaniu Tagi ,,

Być może przeciw władzy bluźnię,

kiedy notuję pro memoria,

że nawet lat pięćdziesiąt później

już nie powtórzy się historia.

 

Już nie pójdziemy rzeszą głodną,

nie prosimy: „Władzo, przebacz,

że tak cenimy ludzką godność

i szanujemy kromkę chleba!”

 

Nie wrócą dawne „dobre czasy”,

kiedy się kradło, jadło, piło,

a rząd opornych siłą straszył.

czym pozyskiwał „ludu miłość”!

 

Nie będzie płacić równo reżym

i nikt nie zrówna chłopa z ziemią!

Hasło: „Czy stoi się czy leży…”

już nam Ojczyzny nie odmienią!

 

Nikt już nie nazwie nas „ekstremą”,

„czarną reakcją”, „elementem”

i nie zniweczy władzy demon

tego, co wielkie i co święte!

 

Szaleniec śni o hekatombie,

ale do cel nas już nie wsadzą

i nikt też ręki nie odrąbie

tym, którzy śmią się wadzić z władzą!

 

Gdy Orzeł w górę się poderwie,

biało-czerwonej bądźmy wierni,

bo kiedyś był Poznański Czerwiec,

bo kiedyś Polski był Październik!

 

Historia lubi się powtarzać,

lecz nie przywróci nawet szatan

Polski pierwszego sekretarza

i PRL Wielkiego Brata!

 

 

Lech Konopiński, 50 lat później, Czarny Czwartek. Wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2006,

Zdjęcie: Justyna Szadkowska

Komentarze