Czwartek z Czerwcem ’56 | Ludwik Grygiel: „O prawo do ludzkiej godności”

Czwartek z Czerwcem ’56 | Ludwik Grygiel: „O prawo do ludzkiej godności”

Opublikowany w Czwartek z Czerwcem '56, Wiersze o Poznaniu Tagi ,,

i ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu
Jeżeli poległym ciałem
Dał innym szczebel do sławy grodu

28 czerwca 1956 roku o godzinie 6:15

zawyła fabryczna syrena,

– potomkowie walecznej husarii

czekali w zwartym ordynku.  

 

Nagle załopotali

– silnymi skrzydłami buntu

– o prawo do ludzkiej godności

– wolność i chleb.

 

Szum protestu z Zakładów Hipolita Cegielskiego

otworzył bramy zniewolenia

i dotarł do wszystkich zakątków

Grodu Przemysława.

 

Na placu Adama Mickiewicza

zebrały się tłumy poznaniaków

– z potęgą – zaśpiewały

pieśń wolności dla całej Polski.

 

Strach paniczny padł na „wschodnich braci

i polską przewodnią siłę narodu”.

– Ogłosili stan… wyjątkowy;

aby całkowicie zniewolić Naród Polski.

 

Ludzi pracy nazwano

zachodnimi sługusami

imperialistycznymi pachołkami,

warchołami i chuliganami.

 

Z obawy o utratę:

talentów i orderów

– strzelano do dzieci.

 

Wirus prawdy  o wolności

stał się tak potężny,

że pamięć o Poznańskim Czerwcu ‘56

– trwać będzie na wieki!

 

Ludwik Grygiel, O prawo do ludzkiej godności, Czarny Czwartek. Wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2006,

Zdjęcie: Justyna Szadkowska

Komentarze