Czwartek z Czerwcem ’56 | Roman Brandstaetter: „Ślubowanie”

Czwartek z Czerwcem ’56 | Roman Brandstaetter: „Ślubowanie”

Opublikowany w Czwartek z Czerwcem '56, Wiersze o Poznaniu Tagi ,,

Przysięgamy, Panie, na ten sztandar, że zawsze bronić

będziemy wiary naszych ojców

i godności naszej Ojczyzny.

Tak nam dopomóż, Chryste Panie Boże!

 

Przysięgamy, Panie, na ten sztandar, że zawsze bronić

będziemy prawdy i prawa, wolności

sumienia i słowa, które są dobrem niepodzielnym

i podwalinami naszego narodowego

istnienia.

Tak nam dopomóż, Chryste Panie Boże!

 

Przysięgamy, Panie na ten sztandar, że wysiłkiem naszych

mózgów i rąk zbudujemy

szczęśliwą przyszłość narodu, aby dzieci nasze i dzieci

naszych dzieci nie doświadczyły już

nigdy klęsk, które były udziałem naszego pokolenia.

Tak nam dopomóż, Chryste Panie Boże!

 

Przysięgamy, Panie na ten sztandar, że Solidarność nasza

Będzie wspólnotą ludzi dobrej woli,

sprawiedliwych i ofiarnych, wiernych idei dobra powszechnego.

Tak nam dopomóż, Chryste Panie Boże!

 

Przysięgamy, Panie, na ten sztandar, że wraz z materialną

odbudową naszej Ojczyzny, odbudujemy serca

i charaktery ludzkie,

aby nigdy już więcej kłamstwo i obłuda,

krzywda i nienawiść nie były zawołaniem pokoleń.

Tak nam dopomóż, Chryste Panie Boże!

 

Roman Brandstaetter, „Ślubowanie”, Czarny Czwartek. Wiersze o Poznańskim Czerwcu ’56, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2006,

Zdjęcie: Justyna Szadkowska 

Komentarze