Kobiety na cokołach: Pomnik Marii Grzegorzewskiej

Profesor Maria Grzegorzewska to jedyna kobieta uhonorowana w Poznaniu specjalnym pomnikiem, znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 przy ul. Rycerskiej 43.

Odsłonięty on został w 1972 roku, podczas uroczystości nadania szkole imienia patronki, przez jej ucznia i współpracownika Stefana Dziedzica. 

Kamienny pomnik przedstawia panią profesor, obejmującą dwoje dzieci, a na jego postumencie umieszczony został napis:

 

PROF. DR HAB. 
MARIA GRZEGORZEWSKA
1886-1967
ŻYCIE SWOJE POŚWIĘCIŁA 
DZIECKU SPECJALNEJ TROSKI

 

 

Tekst: Paweł Cieliczko

Zdjęcia: Wikimedia