Kapitał żelazny
Idea Funduszu
Wartego Powstania
v471:312
Budujemy finansowe i organizacyjne zaplecze, wspierające EDUKACJĘ o powstaniu wielkopolskim

💙 Naszym celem jest stworzenie przyjaznych warunków do współpracy przy popularyzacji wiedzy o powstaniu i jego wartościach.

💙 Powstańcza zaradność i etos pracy organicznej stanowi przykład dla kolejnych pokoleń.

Chcemy inspirować  młodych ludzi do czerpania z przeszłości dobrych wzorców, przydatnych w tworzeniu lepszej przyszłości.

Idea funduszu oparta jest na nowoczesnym patriotyzmie, odnoszącym się do przeszłości, lecz zorientowanym na modernistyczną przyszłość. Jego filarami jest rozwój i edukacja.

💙 Historia powstania uczy nas o bohaterach, których działania i umiejętności mogą znaleźć zastosowanie w naszych czasach.

💙 Do wcielenia naszej wizji w życie posłuży nam nowoczesna technologia, niekiedy niekonwencjonalne działania i motywacja czerpana z miłości do Wielkopolski.

NASZA MISJA

Przeszłość fundamentem przyszłości.

Cele kapitału
żelaznego

W oparciu o przeprowadzone przez nas badania zdiagnozowaliśmy problemy wielkopolskich NGO działających na rzecz popularyzacji wiedzy o powstaniu wielkopolskim. Po ich przeanalizowaniu scharakteryzowaliśmy główne potrzeby ww. instytucji, których zaspokojenie stanowi główny cel Funduszu Wartego Powstania.

STWORZENIE
WSPÓLNOTY

Stworzenie trwałej struktury i polityki wspólnotowej, mających poprawić jakość stosunków między podmiotami oraz eliminacje niezdrowej konkurencyjności.

TrWAŁA
WSPÓŁPRACA

Wypracowanie przestrzeni do wspólnej pracy nad projektami upamiętniającymi powstanie. Budowanie silnych relacji, integracja otoczenia organizacyjnego oraz wsparcie rekomendacyjne.

PROMOCJA DZIAŁAŃ
EDUKACYJNYCH

Zwiększenie zaangażowania otoczenia instytucjonalnego w promocję, potęgujące zasięgi docierania do beneficjentów, pochodzących ze zróżnicowanych grup docelowych.

FINANSE

Regulacja finansowania, pomoc w pozyskiwaniu funduszy na realizacje zaplanowanych działań. Potrzeba stworzenia dodatkowego źródła finansowania przedsięwzięć na rzecz popularyzacji wiedzy na temat powstania wielkopolskiego.

WYMIANA PRAKTYK

Funkcjonalne zaplecze techniczne i wsparcie komunikacyjne w realizacji projektów. Wymiana kompetencji, doświadczenia, użyczanie zasobów organizacyjnych. Koordynacja prac nad projektami.

EDUKACJA

Widoczna potrzeba realizacji większej ilości działań na rzecz popularyzacji historii i tradycji wywodzących się z powstania wielkopolskiego.

W odpowiedzi na potrzebę stworzenia struktury wspólnotowej w lokalnym środowisku instytucjonalnym powołamy trzy ciała kolegialne zapewniające pełną niezależność organizacyjną i finansową funduszu, zrzeszające przedstawicieli różnych organizacji:

I. Rada Mecenasów (Gabinet Funduszu) wskazująca na strategiczne kierunki podejmowanych działań oraz zajmująca się pozyskiwaniem środków do ich realizacji;

II. Rada Naukowa wskazująca kierunki podejmowanych działań naukowych oraz weryfikująca realizowane projekty pod względem ich wartości merytorycznej;

III. Rada Funduszu zajmująca się bieżącym zarządzaniem Funduszem, wobec którego funkcje nadzorcze pełniły będą Rada Mecenasów oraz Rada Naukowa.

v471_308

W odpowiedzi na zapotrzebowanie związane ze wsparciem działań upamiętniających bohaterów powstania wielkopolskiego, wyszliśmy z inicjatywą stworzenia finansowego i organizacyjnego zaplecza, wspierającego promocję, edukację, a także budowę świadomości o powstaniu wielkopolskim.
Naszym celem jest zapewnienie warunków niezbędnych do kooperacji pomiędzy
organizacjami i instytucjami, które łączy wspólna wizja przekazywania wiedzy i wartości kolejnym pokoleniom, wywodzących się z jednego z najważniejszych zrywów
niepodległościowych w historii Polski.

Wielkopolska zaradność i etos pracy organicznej, które znalazły swoje odzwierciedlenie w powstańczej organizacji oraz walce, stanowią trwały punkt odniesienia dla współczesnych pokoleń. Historia opowiedziana przez ich pryzmat przyczyni się do popularyzacji wiedzy o naszych bohaterach i zainspiruje społeczeństwo do czerpania z przeszłości dobrych wzorców oraz nauk, przydatnych w tworzeniu lepszej przyszłości.
Powyższe działania utożsamiamy z pojęciem nowoczesnego patriotyzmu, czerpiącego z przeszłości, lecz zorientowanego na modernistyczną przyszłość, w której jednostki stawiają na rozwój i edukację. W historii powstania mamy do czynienia z wieloma postaciami, których kompetencje i postawy znajdą swoje odzwierciedlenie w naszych czasach. Lekcje płynące z doświadczeń naszych przodków pozwolą kolejnym pokoleniom na planowanie szczęśliwej przyszłości.

Dotychczasowa działalność edukacyjna, wywodząca się w głównej mierze z oddolnej
pracy polskich kobiet, powinna być kontynuowana w oparciu o nową retorykę, zogniskowaną na radość ze zwycięstwa, która dotychczas przysłaniana była martyrologią.

W dążeniu do wcielenia naszej wizji w życie posłuży nam nowoczesna technologia, niekiedy niekonwencjonalne działania i motywacja czerpana z miłości do Wielkopolski.

Restytucja Pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu górczyńskim

Idealnym wydarzeniem inaugurującym Fundusz Wart Powstania w 2025 roku będzie odsłonięcie odbudowanego Pomnika Powstańców Wielkopolskich na górczyńskim cmentarzu. Tak doniosłe i głośnie wydarzenie z pewnością podsyci nastroje wokół historii powstania i skłoni do współpracy kolejne organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne.

Podoba Ci się, co robimy?
Wesprzyj nas!
Na co zostaną przeznaczone Twoje pieniądze? Promowanie Poznania poprzez prowadzenie blogów to dość kosztowna praca. Wiąże się z przygotowaniem tekstu, redakcją, opracowaniem graficznym (o które zawsze bardzo dbamy), a następnie promocją w social media! Będzie nam bardzo miło, jeśli zdecydujesz się wspomóc nas w tych działaniach.
PARTNERZY I MECENASI