Krzysztof Kąkolewski

Absolwent PLSP w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uzyskał dyplom z Malarstwa – pracownia H. Starikiewicza, oraz z zakresu Malarstwa sztalugowego – pracownia prof. J. Świtki. Jego głównym obszarem działlności jest naturalnie malarstwo.

Od kilkunastu lat prowadzi firmę „K&K Pracownia Plastyczna”, gdzie zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią. Projektuje foldery, zaproszenia, plakaty do wystaw, broszury i wydawnictwa dla min. Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach – Almanach Baptysteryjny Powiatu Szamotulskiego. Jest zdobywcą III nagrody w konkursie „Izabela 2016” za projekt i skład wydawnictwa: „Almanach MMXVI” z okazji 1050-lecia Chrztu Polski wydane przez AWR Chronica dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.