Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Pomniki Poznania

Słowo „pomnik” pochodzi od niefunkcjonującego już dzisiaj w polszczyźnie wyrazu „pomnieć” – oznaczającego tyle co „zapamiętać”, „zachować dla pamięci”, „nie zapomnieć”. Pomniki wiele mówią o ludziach zamieszkujących w danym miejscu, ale także o podmuchach polityki i wichrach historii, które doprowadziły do ich powstania lecz i tych, które zmiotły je z cokołów.

Pomniki nie mają żadnej wartości użytkowej, do niczego nie służą, a jedyną racją ich istnienia jest dawanie świadectwa. Świadectwa pamięci, świadectwa władzy, świadectwa wdzięczności, świadectwa kulturze, świadectwa przekonaniom oraz poglądom dominującym w społeczności lub tym, narzucanym przez władze. Często nie pamiętamy już idei, które przyświecały powstaniu poszczególnych monumentów, a nie potrafiąc odczytać i pojąć tego, co przez pomniki przekazywali nam przodkowie, przestajemy rozumieć nasze miasto, swoją przeszłość, tracimy cząstkę samych siebie, bo pomniki to wykute w kamieniu, odlane w spiżu czy brązie emocje.

Pomniki Poznania to seria 12 książek o pomnikach, które stoją lub stały w naszym mieście. Każda z opowieści wieść będzie szlakiem tematycznym zbudowanym wokół wybranych poznańskich monumentów. Historie poznańskich pomników fascynują, pouczają, czasem bulwersują, bywa że wzruszają. Opowieść o nich to nie tylko fantastyczna lektura ale też zaproszenie na niezwykłą wyprawę, ukazującą Poznań, tętniący od idei, myśli, pamięci i ambicji, wciąż żywych, mimo iż skamieniałych i zmarmurzonych w pomnikach, które poznamy w spacerownikach:

 1. Śladami powstania wielkopolskiego
 2. Śladami II wojny światowej
 3. Śladami Poznańskiego Czerwca 1956
 4. Pomniki Polski Ludowej
 5. Pomniki upadłe
 6. Fontanny Poznania
 7. Posągowi poznaniacy
 8. Poznaniacy honoris causa
 9. Pomniki w aureoli
 10. Podniebny Poznań
 11. Zwierzęta na cokołach
 12. Rzeźby to dziwne, rzeźby niezwykłe
Pomniki Powstania Wielkopolskiego

Pomniki Powstania Wielkopolskiego

Pomniki Powstania Wielkopolskiego Śladami powstania wielkopolskiego to przewodnik po miejscach związanych z poznańską insurekcją, która jest – wyjątkowym w naszych dziejach – przykładem wolnościow

Pomniki II Wojny Światowej

Pomniki II Wojny Światowej

Pomniki II Wojny Światowej Spacerownik Śladami II wojny światowej to zaproszenie do wędrówki śladami tragicznych wydarzeń z czasów wojny i okupacji, która na terenie Poznania i Wielkopolski – bezpo

Śladami poznańskiego Czerwca

Pomniki Poznańskiego Czerwca

Pomniki Poznańskiego Czerwca Śladami Poznańskiego Czerwca 1956 to spacerownik wiodący po miejscach, w jakich rozgrywały się wydarzenia, które do historii przeszły jako bohaterski, ale i tragiczny pozna

Pomniki Polski Ludowej

Pomniki PRL

Pomniki PRL Pomniki Polski Ludowej to opowieść o pomnikach, które nie były tylko wyrazem uznania dla zasług, nie ograniczały się do upamiętnienia ważnych wydarzeń, ale przede wszystkim stanowiły sym

Pomniki Upadłe

Pomniki Upadłe

Pomniki Upadłe Pomniki – mimo że wykonywane w najtrwalszych materiałach – są bardzo wrażliwe na zmiany politycznego klimatu. Są wyrazem szacunku dla bohaterów, pamięci o wydarzeniach, ale gdy zmien

Fontanny Poznania

Fontanny Poznania

Fontanny Poznania Pierwsze poznańskie ozdobne studzienki powstały w czasach staropolskich na czterech narożach rynku, najpierw patronowały im zwierzęta, potem antyczne  bóstwa. Kolejne miejskie wodotrys

Poznaniacy Na Cokołach

Pomniki Poznaniaków

Pomniki Poznaniaków Stare porzekadło głosi, że najtrudniej zostać prorokiem we własnym kraju, jeszcze trudniej więc pewnie zostać prorokiem we własnym mieście. Tym bardziej należy docenić tych, kt

Poznaniacy Honoris Causa

Poznaniacy Honoris Causa

Poznaniacy Honoris Causa Poznaniacy honoris causa to z kolei opowieść o wybitnych ludziach, którzy – mimo że nie mieli żadnych istotnych relacji z naszym miastem – zyskali tak wielkie uznanie poznania

Podniebny Poznań

Podniebny Poznań

Podniebny Poznań Pomniki kojarzymy z marmurowymi, spiżowymi czy brązowymi figurami, które spoczywają na solidnych, kamiennych postumentach. Podniebny Poznań to książka, która ukaże nam pomniki, któr

Pomniki W Aureoli

Pomniki W Aureoli

Pomniki W Aureoli Pomniki w aureoli to zaproszenie do wycieczki, a może raczej pielgrzymki po Poznaniu. Chcemy pokazać miejsca, w których uhonorowane zostały postaci nie tylko wybitne czy zasłużone, ale

Zwierzęta Na Cokołach

Zwierzęta Na Cokołach

Zwierzęta Na Cokołach Symbolem Poznania są koziołki z ratuszowej wieży. Ich pomnik na skwerku przy placu Kolegiackim, obok obecnego magistratu, to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w Poznaniu. Koz

Rzeźby To Dziwne

Rzeźby To Dziwne

Rzeźby To Dziwne Rzeźby to dziwne, rzeźby niezwykłe jako tytuł książki o poznańskich pomnikach brzmieć może obrazoburczo. Poznaniacy zawsze mieli jednak poczucie humoru i dystans, a na cokoły wynosi