Fontanny Poznania

Fontanny Poznania

Fontanny Poznania

Pierwsze poznańskie ozdobne studzienki powstały w czasach staropolskich na czterech narożach rynku, najpierw patronowały im zwierzęta, potem antyczne  bóstwa. Kolejne miejskie wodotryski budowano w czasach pruskich, zdobiąc nimi place, skwery i ulice, bo każda nowopowstająca fontanna była przede wszystkim elementem małej architektury i miała podnieść estetykę miasta. Z biegiem lat ta tendencja się zmieniła, a fontanny stały się bardziej projektami inżynierskimi niż artystycznymi, mniejsze znaczenie miały rzeźby, a większą rolę odgrywała woda, jej kształtowanie oraz gra świateł.

Spacerownik Fontanny Poznania to trzy koncentrycznie rozchodzące się – jak kręgi na wodzie – trasy historyczne:

  • krąg staropolski to figura św. Jana Nepomucena oraz cztery ozdobne studzienki od czasów staropolskich zdobiące poznański rynek;
  • krąg pruski to studzienki i fontanny wzniesione w okresie zaborów, w obrębie rozbudowującego się, dziewiętnastowiecznego miasta;
  • krąg współczesny to fontanny, które pojawiły się w czasie ostatniego stulecia, kiedy Poznań ponownie stał się polskim miastem.

Spacer z Fontannami Poznania będzie niezwykle przyjemny, bo każdy przystanek to pretekst do przeczytania o kolejnej studzience, ale i frajda z ochłodzenia się przy miejskim wodotrysku. Poznań to „miasto wodą pisane”, a w fontannach zapisane są dzieje miasta, zarówno te oficjalne, z kronik i dokumentów, jak również, te związane z ludzkimi historiami, bo woda niesie pamięć nie tylko o rzeczach wielkich i ważnych ale także tych codziennych, indywidualnych, czasem błahych lecz jakże urokliwych.

Pozostałe Projekty Pomniki Poznania

Pomniki Powstania Wielkopolskiego

Pomniki Powstania Wielkopolskiego

Pomniki Powstania Wielkopolskiego Śladami powstania wielkopolskiego to przewodnik po miejscach związanych z poznańską insurekcją, która jest – wyjątkowym w naszych dziejach – przykładem wolnościow

Pomniki II Wojny Światowej

Pomniki II Wojny Światowej

Pomniki II Wojny Światowej Spacerownik Śladami II wojny światowej to zaproszenie do wędrówki śladami tragicznych wydarzeń z czasów wojny i okupacji, która na terenie Poznania i Wielkopolski – bezpo

Śladami poznańskiego Czerwca

Pomniki Poznańskiego Czerwca

Pomniki Poznańskiego Czerwca Śladami Poznańskiego Czerwca 1956 to spacerownik wiodący po miejscach, w jakich rozgrywały się wydarzenia, które do historii przeszły jako bohaterski, ale i tragiczny pozna

Pomniki Polski Ludowej

Pomniki PRL

Pomniki PRL Pomniki Polski Ludowej to opowieść o pomnikach, które nie były tylko wyrazem uznania dla zasług, nie ograniczały się do upamiętnienia ważnych wydarzeń, ale przede wszystkim stanowiły sym

Pomniki Upadłe

Pomniki Upadłe

Pomniki Upadłe Pomniki – mimo że wykonywane w najtrwalszych materiałach – są bardzo wrażliwe na zmiany politycznego klimatu. Są wyrazem szacunku dla bohaterów, pamięci o wydarzeniach, ale gdy zmien

Poznaniacy Na Cokołach

Pomniki Poznaniaków

Pomniki Poznaniaków Stare porzekadło głosi, że najtrudniej zostać prorokiem we własnym kraju, jeszcze trudniej więc pewnie zostać prorokiem we własnym mieście. Tym bardziej należy docenić tych, kt

Poznaniacy Honoris Causa

Poznaniacy Honoris Causa

Poznaniacy Honoris Causa Poznaniacy honoris causa to z kolei opowieść o wybitnych ludziach, którzy – mimo że nie mieli żadnych istotnych relacji z naszym miastem – zyskali tak wielkie uznanie poznania

Podniebny Poznań

Podniebny Poznań

Podniebny Poznań Pomniki kojarzymy z marmurowymi, spiżowymi czy brązowymi figurami, które spoczywają na solidnych, kamiennych postumentach. Podniebny Poznań to książka, która ukaże nam pomniki, któr

Pomniki W Aureoli

Pomniki W Aureoli

Pomniki W Aureoli Pomniki w aureoli to zaproszenie do wycieczki, a może raczej pielgrzymki po Poznaniu. Chcemy pokazać miejsca, w których uhonorowane zostały postaci nie tylko wybitne czy zasłużone, ale

Zwierzęta Na Cokołach

Zwierzęta Na Cokołach

Zwierzęta Na Cokołach Symbolem Poznania są koziołki z ratuszowej wieży. Ich pomnik na skwerku przy placu Kolegiackim, obok obecnego magistratu, to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w Poznaniu. Koz

Rzeźby To Dziwne

Rzeźby To Dziwne

Rzeźby To Dziwne Rzeźby to dziwne, rzeźby niezwykłe jako tytuł książki o poznańskich pomnikach brzmieć może obrazoburczo. Poznaniacy zawsze mieli jednak poczucie humoru i dystans, a na cokoły wynosi