Fundusz Wart Powstania

Fundusz Wart Powstania to inwestycja w nowoczesny hołd dla powstania wielkopolskiego, stanowiącego niedościgniony wzór samoorganizacji obywatelskiej. 

W ramach funduszu pragniemy wspierać finansowo i organizacyjnie działania związane z poszerzaniem i popularyzowaniem wiedzy o powstaniu wielkopolskim, a także upamiętnianiem tradycji powstania.  

FUNDUSZ TO WSPARCIE DLA: 

  • działalności naukowejinicjatyw badawczych i wydawniczych, 

  • działalności popularyzatorskiej - publicystyka, konferencje popularnonaukowe, muzealnictwo, wydarzenia rekonstruktorskie, żywe lekcje historii,  

  • międzypokoleniowych inicjatyw i projektów, 

  • rewitalizacji nagrobków, pomników i tablic powstańców wielkopolskich, 

  • aktywizacjobywatelskiej lub grup społecznych  

Fundusz Wart Powstania będzie posiadał pełną niezależność organizacyjną i finansową, a o jego działaniach decydowały będą trzy ciała kolegialne: 

  • Rada Mecenasów (Gabinet Funduszu) wskazująca na strategiczne kierunki podejmowanych działań oraz zajmująca się pozyskiwaniem środków do ich realizacji; 

  • Rada Naukowa wskazująca kierunki podejmowanych działań naukowych oraz weryfikująca realizowane projekty pod względem ich wartości merytorycznej; 

  • Zarząd Funduszu zajmujący się bieżącym zarządzaniem Funduszem, wobec którego funkcje nadzorcze pełniły będą Rada Mecenasów oraz Rada Naukowa. 

Zachęcamy do śledzenia rozwoju naszej inicjatywy. 
Zespół Fundacji Kochania Poznania