drzymała

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

80. rocznica śmierci Michała Drzymały

Tagi ,,

Michał Drzymała – poznański symbol walki z pruskim zaborcą – polski chłop, urodzony 13 września 1857 roku.

W latach 1905-1909 ubiegał się przed pruskimi władzami o zgodę na wybudowanie domu we wsi Podgradowice. Po otrzymaniu odmownej decyzji wraz z rodziną zamieszkał w wozie cyrkowym. Swój nowy „dom na kółkach” przestawiał codziennie o kilka metrów, po to, aby jako ruchomy pojazd nie podlegał prawu budowlanemu.Czytaj dalej