Kazimiera

I jak Iłłakowiczówna

I jak Iłłakowiczówna

Tagi ,,

Zawsze sprawiały mi przykrość wizyty w  mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny, w  jej sublokatorskim pokoju przy ul. Gajowej 4. To ubogie miejsce, w którym przez blisko 40 lat egzystowała jedna z najwybitniejszych polskich poetek, było karą za jej zaangażowanie w  odbudowę niepodległej Polski, a  zwłaszcza za  miłość do  Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czytając wspomnienia osób, które Iłła tam przyjmowała, zacząłem jednak inaczej patrzeć na  to miejsce, dziś powiedzieć można – kultowe. Łucja Danielewska po  latach wspominała surową reprymendę otrzymaną od  poetki, gdy spóźniła się tam na spotkanie. Niepunktualne przybycie na Gajową nie mieściło się w głowie Jerzemu Korczakowi, który pozostawił nam opis tego mieszkania:

Czytaj dalej