Tablica upamiętniająca złożenie przysięgi przez powstańców