ulicznik

Ulice kobiet: Irena Bobowska

Ulice kobiet: Irena Bobowska

Tagi ,,,

IRENA BOBOWSKA — poetka, malarka, członkini poznańskiego Ruchu Oporu:

  • Uczyła się w Państwowej Uczelni Żeńskiej im. Dąbrówki w Poznaniu. Była również harcerką — należała do VI Drużyny im. Anieli Tułodzieckiej. Zainicjowała stworzenie pierwszej biblioteki dla młodzieży przy Towarzystwie Czytelni Ludowych na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu.
  • W wyniku przebytej choroby Heinego-Medina od 2 roku życia poruszała się na wózku inwalidzkim. Problemy zdrowotne nie przeszkodziły jej jednak w działalności na rzecz obrony ojczyzny. W 1940 roku wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej w Poznaniu, o nazwie Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich (WOZZ,8 grudnia 1939 r.). W konspiracji posługiwała się pseudonimami „Wydra” i „Nenia”.
  • Była inicjatorką i współredaktorką podziemnego pisma „Pobudka”, którego redakcję zorganizowała w domu rodzinnym. Zajmowała się również powielaniem i kolportażem tygodnika.
  • W 1940 roku została aresztowana przez gestapo i osadzona w Forcie VII, skąd trafiła do aresztu we Wronkach. Ze względu na niepełnosprawność stała się ofiarą przemocy ze strony więziennych strażników — była przez nich bita i głodzona, zabrali jej wózek inwalidzki oraz szyny, bez których nie była w stanie się poruszać.
  • W 1941 roku trafiła do więzienia Berlin Plötzensee. Tam skazano ją na śmierć. 26 września 1942 roku wykonano wyrok poprzez ścięcie na gilotynie. W celi śmierci napisała przejmujący list do matki, który był świadectwem ogromnej wiary i odwagi młodej bohaterki. Miała zaledwie 22 lata.

Skwer imienia Ireny Bobowskiej znajduje się na Ogrodach, pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Engeströma.

Swój obecny patronat otrzymał na mocy uchwały z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Portret: Agnieszka Zaprzalska

 

Generałki Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy

Generałki Najdłuższej Wojny Nowoczesnej Europy

Tagi ,,,,

Najdłuższą Wojną Nowoczesnej Europy nazywana jest – trwająca ponad stulecie – walka Wielkopolan i Wielkopolanek o zachowanie polskiej tożsamości, zrzucenie pruskiego jarzma i odzyskanie niepodległości. Uczestnictwo poznaniaków w kolejnych polskich zrywach narodowowyzwoleńczych (1830-1831, 1846, 1848, 1863) kończyło się klęskami, przymusową emigracją, pozbawieniem majątków, utratą z wielkim trudem przez lata zdobywanych praw i przywilejów, nasileniem germanizacji.Czytaj dalej

Zofia Sokolnicka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Zofia Sokolnicka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Tagi ,,,

Zofia Sokolnicka

Zofia Sokolnicka (1878-1927) to najmłodsza spośród matek chrzestnych Powstania Wielkopolskiego. Brała czynny udział w walkach w Poznaniu, ale odbyła także niezwykle ważną misję polityczną do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, który zabiegał o międzynarodowe uznanie osiągnięć dokonanych przez powstańców. Wyrazem szacunku dla jej zaangażowania, jak również talentów społecznych i politycznych, był dwukrotny (w latach 1919 i 1923) wybór Sokolnickiej na posłankę do polskiego Sejmu.Czytaj dalej

Helena Rzepecka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Helena Rzepecka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Tagi ,,,,

Helena Rzepecka

Helena Rzepecka to trzecia z kolei (wedle starszeństwa) matka chrzestna Powstania Wielkopolskiego, którą ‒ wraz z firmą Aquanet oraz Fundacją Kochania Poznania ‒ chcielibyśmy przywrócić do regionalno-historycznej świadomości poznaniaków. Jako jedyna z czterech kobiet, które określiliśmy tym wyjątkowym mianem, nie doczekała wybuchu powstania, umierając 22 maja 1916 roku. Tym samym nie było jej dane podziwiać realnych efektów swojej wytrwałej pracy edukacyjno-wychowawczej, niemniej jej wkład w przygotowanie „chrześniaków” oraz „chrześniaczek” do walki o wyzwolenie ojczyzny był nie do przecenienia.Czytaj dalej

Janina Omańkowska – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Janina Omańkowska – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Tagi ,,,,

Ulica Janiny Omańkowskiej

Biogram Janiny Antoniny Omańkowskiej (1859-1927) odnaleźć można w Chorzowskim słowniku biograficznym czy Poczcie wielkich Ślązaczek ‒ jej aktywność społeczna i polityczna związana była bowiem przede wszystkim z Górnym Śląskiem oraz Zagłębiem. Lata młodzieńcze spędziła jednak w Wielkopolsce, to w Poznaniu odebrała wykształcenie, a przede wszystkim zaangażowała się w działalność społeczną i polityczną, która później zaskarbiła jej uznanie Ślązaków. Wyrazem ich wielkiego szacunku było powierzenie jej funkcji marszałka-seniora, czy raczej marszałkini-seniorki, Sejmu Śląskiego.Czytaj dalej

Aniela Tułodziecka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Aniela Tułodziecka – matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Tagi ,,,,

Kierowniczka i przywódczyni           

„Warta” nad Wartą    

Aniela Tułodziecka to pierwsza z grona matek chrzestnych Powstania Wielkopolskiego, które stworzyły w pruskim Poznaniu wielką „mafijną” familię. Rodzinę opartą na wzajemnej lojalności, trosce o najsłabszych, miłości do ojczyzny i dumie z bycia Polkami i Polakami.Czytaj dalej

Matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Matki chrzestne Powstania Wielkopolskiego

Tagi ,,,,
Poznański ulicznik powstańczy

„Ulicznik poznański” to projekt Fundacji Kochania Poznania przybliżający biografie i zasługi osób, które codziennie – lecz czasem zupełnie nieświadomie ‒ mijamy w drodze do szkoły czy pracy, albo podczas spacerów. Patronują one ulicom, alejom, skwerom oraz placom Poznania, a takie uhonorowanie ich w przestrzeni miejskiej jest wyrazem ogromnego szacunku i świadczy o ich wyjątkowości. Kiedyś społeczność lokalna uznała te postaci za godne szczególnego upamiętnienia i nie możemy pozwolić, by dziś odeszły one w zapomnienie. Dlatego właśnie ‒ poprzez serię tematycznych albumów ‒ zamierzamy systematycznie przywracać historie ludzi, którzy trafili na uliczne tabliczki. Zwłaszcza, że bez wyjątku są to fascynujące opowieści o nietuzinkowych bohaterach.Czytaj dalej

ulica arcybiskupa Antoniego Baraniaka (Rataje, Chartowo)

ulica arcybiskupa Antoniego Baraniaka (Rataje, Chartowo)

Tagi ,,

Ulica arcybiskupa Antoniego Baraniaka biegnie wzdłuż południowego brzegu Jeziora Maltańskiego od ul. Jana Pawła II do ul. Chartowo. Znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto, na terenie dwóch osiedli samorządowych: Rataj i Chartowa oraz trzech parafii: św. Rocha, św. Jana Jerozolimskiego za murami oraz Pierwszych Polskich Męczenników. Po północnej stronie ulicy rozciągają się tereny rekreacyjne rozlokowane wzdłuż Jeziora Maltańskiego z Hotelem Park, torem saneczkowym, stokiem Malta Ski czy Kopcem Wolności. Zaś południowa strona to wielkie obiekty handlowe – Galeria Malta, dealer samochodowy Karlik, centra biurowe oraz zabudowa mieszkaniowa, które sukcesywne wypierają przemysł i magazyny.Czytaj dalej

ulica Jana Henryka Dąbrowskiego (Jeżyce, Ogrody, Wola, Krzyżowniki-Smochowice)

ulica Jana Henryka Dąbrowskiego (Jeżyce, Ogrody, Wola, Krzyżowniki-Smochowice)

Tagi ,,

Dąbrowskich dwóch

„Jak Dąbrowski do Poznania po pruskim zaborze…” – takie słowa mogłyby znaleźć się w polskim hymnie narodowym, ale jego autor – Józef Wybicki – do Poznania posłać postanowił Stefana Czarnieckiego „po szwedzkim zaborze” i uznał pewnie, że byłoby zbyt wiele Poznania w hymnie, w którym zresztą nie pojawia się Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lwów ani żadne inne polskie miasto. Poznań był bowiem pierwszym, do którego wkroczyły wojska napoleońskie, a na ich czele twórca polskich legionów we Włoszech – generał Jan Henryk Dąbrowski.Czytaj dalej

ulica Szamarzewskiego (Jeżyce)

ulica Szamarzewskiego (Jeżyce)

Tagi ,,

Augustyn Szamarzewski (1832-1891)

Augustyn Szamarzewski urodził się w 1832 roku w Poczdamie, gdzie pracował jego ojciec – poznański urzędnik pocztowy. Syn poszedł w jego ślady i po ukończeniu w 1854 roku Gimnazjum św. Marii Magdaleny zatrudnił się na poczcie. Rok później ożenił się z Michaliną Kalawską, jednak ich małżeństwo nie trwało długo, już w następnym roku kobieta zmarła. Młody wdowiec postanowił porzucić życie cywilne i wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, gdzie wyświęcono go na kapłana w 1859 roku.Czytaj dalej