Działalność organizacji pozarządowych (non-government organizations) jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującego państwa. Wsparcie społecznych inicjatyw, pomoc dla grup mniej uprzywilejowanych, czy działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego – to tylko część obszarów, którymi zajmują się organizacje trzeciego sektora.

Każda szczytna inicjatywa budowana od skromnych podstaw wraz ze wzrostem zaangażowania otoczenia, chęcią podtrzymania stałej pracy, a niekiedy i zwiększania zakresu i zasięgu działania, wiąże się z trudnym zadaniem podtrzymania płynności finansowej. Aby zapewnić choćby minimum najpotrzebniejszych zasobów do pracy – takich jak wynajem siedziby/magazynu na przechowanie darowizn rzeczowych dla podopiecznych, opłacenie pełnoetatowych pracowników, którzy dopilnują wszelkich formalności związanych z działalnością NGO (sprawozdania finansowe, księgowość), czy specjalistów od komunikowania się ze środowiskiem filantropów – należy zaplanować, zbudować lub pozyskać pewne źródło finansowania.

Jednym z tego typu źródeł jest kapitał żelazny, czyli środki finansowe, których obrót zapewnia stały dochód organizacji pozarządowych, niezbędny do realizowania celów statutowych. Wymaga on sporządzenia odpowiedniej strategii inwestycyjnej, uwzględniającej zmieniające się czynniki m.in. systemu społecznego, gospodarczego i geopolitycznego. 


Baza wiedzy na temat kapitału żelaznego dostępne w zakładce MATERIAŁY EDUKACYJNE

Filantropia dla biznesu to konkurs dedykowany wielkopolskim studentom.

Celem konkursu jest odpowiedzenie na pytanie: W jaki sposób zachęcić przedsiębiorstwo do partycypowania w budowanie funduszu wieczystego?

W ramach zadania konkursowego uczestnicy opracują atrakcyjną ofertę, która zachęci wybraną firmę do finansowego wsparcia Funduszu Wartego Powstania (kapitał żelazny Fundacji Kochania Poznania).  

Zadanie konkursowe składa się z 2 części:

  1. opracowania koncepcji oferty współpracy z wybraną firmą,
  2. przygotowania strategii CSR i PR dla tej firmy, uwzględniającej: a) korzyści wynikających z wspierania Funduszu Wartego Powstania, b) korzyści wizerunkowych wynikających z działania CSR w ramach wsparcia kapitału żelaznego Fundusz Wart Powstania.

Szczegóły dotyczące przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu znajdują się w zakładce REGULAMIN KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz dostępnym w zakładce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i przesłać go wraz z pracą konkursową na adres [email protected]

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 10 000 zł

Zwieńczeniem działań związanych z edukacją na temat funduszy żelaznych będzie debata oksfordzka. Dyskutanci, biorący udział w debacie, będą argumentować za lub przeciw funduszowi żelaznemu, jako stabilnemu źródłu finansowania działalności NGO.

Swoje stanowiska przygotują pod okiem ekspertów z Koła Naukowego „Klub Debat” UAM.

Drużyny zainteresowane wzięciem udziału w debacie proszone są o zgłoszenie na adres [email protected] listy członków drużyny oraz danych kontaktowych do lidera.