SLIDER

Fundusz Wart Powstania

Fundusz Wart Powstania to inicjatywa zrzeszając sektora NGO, działający na terenie Wielkopolski. Nasze cele zogniskowane są wokół upamiętniania powstania wielkopolskiego i przekazywania wiedzy na temat bohaterstwa naszych rodaków kolejnym pokoleniom. Jesteśmy przekonani, że dzięki wypracowanym wspólnie strukturom uda nam się pozyskać środki do realizacji naszych wspólnych celów.